Acasă - » » » anyhoo « « « - Portal Forum Legaturi internet.

duminică, 2 octombrie 2016

Masina timpului - fotografii vechi de peste 100 de ani

Portrete ale imigranților sosiți pe insula Ellis -1906-1914


Soldat albanez, cca. 1910


Algerian, cca. 1910

Fată din Alsacia-Lorena, 1906

Bavarez, cca. 1910

Cazac, cca. 1906-1914

Danez, 1909

Femeie olandeză, cca. 1910

Femeie din Guadelupa, 1911

Indian, 1911

Italiancă, cca. 1910

Laponă, cca. 1910

Norvegiancă, cca. 1906-1914

Reverendul Joseph Vasilon, preot greco-ortodox, cca. 1910

Fluieraș român, cca. 1910

Păstor român, 1906

Femeia ruteană, 1906

luni, 21 martie 2016

In vino veritas

In vino veritas

Optimistul: paharul este pe jumătate plin.
Pesimistul: paharul este pe jumătate gol.
Realistul: paharul este de două ori mai mare decât ar trebui să fie.

miercuri, 3 februarie 2016

Les Très Riches Heures du duc de Berry

Calendarul muncilor

 în The Très Riches Heures du Duc de Berry 

 Diversele activități desfășurate de către Duce și țăranii săi în funcție de lunile anului.
Ianuarie
Ianuarie
Ducele, într-o rochie albastră, face schimburi de cadouri de Anul Nou cu obiecte de uz casnic.
Februarie
Februarie
O zi tipică de iarnă. Niște țărani se încălzesc la foc, un alt țăran taie lemne, iar altul se duce la piață. 
Martie
Martie
La lucrul câmpului. În fundal este Château de Lusignan, o reședință a lui Jean de Berry.
Aprilie
Aprilie
Un cuplu de tineri fac schimb de inele. În fundal este Château de Dourdan.
Mai
Mai
Nobili tineri într-o procesiune călare. În fundal este Hôtel de Nesle, reședința Ducelui din Paris.
Iunie
Iunie
La cosit. În fundal este Palais de la Cité cu Sainte Chapelle identificabilă, în mod clar, în dreapta.
Iulie
Iulie
Tunsul oilor. În fundal este Palatul Poitiers.
August
August
Falconry, Château d'Etampes în fundal.
Septembrie
Septembrie
La cules de struguri. În fundal este Castelul Saumur.
Octombrie
Octombrie
Semănături de toamnă. În fundal este Luvru.
Noiembrie
Noiembrie
Toamna porcii se hrănesc cu ghinde.
Decembrie
Decembrie
O vânătoare de mistreți. În fundal este Château de Vincennes.

Cântecul cucuvelei (Cânticlu a cucuveauăl’ei)

Cucuvea

Cânticlu a cucuveauăl’ei
(armâneashte)

Cucuveaua-mbufnată,
S-nu ti-aflai d-iu ti-ai aflată.
Ți eșț-ahât blâstimatâ,
Și-ahât multu-nfârmacatâ.
Pi cathi casă ai stată
Ș-pi cathi ugeac ai cântată,
Di timel’i s-au răvăită
Ş-oamiñil’i tuț au murită,
Ș-oamiñil’i tuț au murită.

Casa-țea țe te-alinashi,
Dupâ Țină di cântați,
Eara-unui celnic mare,
Ți-oili n-avea misurare.
Cai cu iape-misticate
Şi mule multu muşate,
Avea hil’i, avea nurări,
Tuț cu feate ş-cu ficiori,
Tuț cu feate ş-cu ficiori.

Pi casă de-anda-i cântași,
Parcă stroflu îl bâgași
Oile se-ngălbedziră
Ş-pân de una apsusiră.
Mule ș-cai t-ună muceară
Păscându s-anfârmâcară,
Di s-dusiră hil’i, nurări,
Cu feate, cu tuț ficiori,
Cu feate, cu tuț ficiori.

Cas-armase pundixită
Și di oameni nimutrită
Pân-câdzu și-s fațe pade
Ș-criscu iarbă ș-livade.
Cântecul cucuvelei
(românește)

Cucuvea îmbufnată,
Să nu te găsesc unde te-ai afla!
De ce ești atât de blestemată
Și atât de otrăvitoare?
Pe care casă ai stat?
Și pe ce horn ai cântat?
Din temelii s-a dărâmat
Și oamenii toți au murit,
Și oamenii toți au murit.

Casa cea pe care te așezași
După ce cântași
Era a unui om de frunte
Ce avea oi nenumărate
Și cai cu iepe amestecați
Cu catâri foarte frumoși,
Avea fii, avea nurori,
Toți cu fete și cu feciori,
Toți cu fete și cu feciori.

Peste casă de când cântași
Parcă prăpădul îl aduseși,
Oile se îngălbeniră
Și până la ultima muriră.
Catârii și caii se împreunară,
Păscând ei se otrăviră,
Încât se duseră fiii și nurorile,
Cu fetele și cu toți feciorii,
Cu fetele și cu toți feciorii.

Casa rămase părăsită
Și de oameni neîngrijită
Până căzu și se făcu o una cu pământul
Și crescură iarbă și livezi.
Cucuvea

Postări populare

Lista mea de bloguri